جایگاه و نقش مبانی فقهی در مواجهه با پدیده جهانی شدن
49 بازدید
محل نشر: ششمین همایش بین المللی ادیان توحیدی- اصفهان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/11/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی