بررسی تطبیقی مراقبه در عرفان اسلامی و عرفان های هندی
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : حسین عندلیب- راهنما:دکتر آذربایجانی